Llibres i publicacions

bibliografia petjada catalana

Diccionari dels catalans a Amèrica (4 volums). Comissió Amèrica i Catalunya, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1992.

200 catalans a les Amèriques. 1493-1987. Mosrta del Diccionari de Catalunya i Amèrica. Comissió Catalana del Cinquè Centenari del Descobriment d’Amèrica. Barcelona, 1988.

Catalans al món. Atles de la presència catalana al món. Roca, Francesc; Hurtado, Víctor. Enciclopèdia catalana. Barcelona, 2009.

Catalunya al món. La presència catalana al món: segles XIX i XX. Segura, Antoni i Solé i Sabaté, Josep Maria (directors). Dueñas, Oriol; Jensen, Silvina. Col·lecció Referents, 2. Barcelona, 2008.

Diccionario de los catalanes de México. José M. Murià (Coord.). l Colegio de Jalisco, Guadalajara, 1996.

Proposa altres llibres i publicacions aquí.